Privacybeleid
Events Platform EMG

Persoonsgegevens die je op deze website opgeeft, gebruikt het Landelijk Platform EMG alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven.

Hoe gaat Landelijk Platform EMG om met je persoonsgegevens?
Landelijk Platform EMG gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Om je aanmelding voor de bijeenkomst te kunnen verwerken wordt je gevraagd je gegevens beschikbaar te stellen.

Evaluatieformulier
Na afloop van de bijeenkomst kun je van het Landelijk Platform EMG een evaluatieformulier ontvangen. Landelijk Platform EMG gebruikt de uitkomsten van de evaluatie om het aanbod van de bijeenkomst te verbeteren. Als de uitkomsten van de evaluatie worden gepubliceerd, dan gebeurt dat slechts op geaggregeerd niveau en zijn deze gegevens niet naar een individu te herleiden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De gegevens worden alleen geanonimiseerd verwerkt en op geaggregeerd niveau gerapporteerd. Dit gebeurt door Landelijk Platform EMG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar events@platformemg.nl

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Landelijk Platform EMG bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je contact opnemen met: events@platformemg.nl