Landelijke gedragsdeskundigendag EMB

'wetenschap & praktijk in beeld'
Een samenwerking tussen Platform EMG, haar kenniskringen van gedragsdeskundigen, en
de Twentse Zorgcentra.

Deze dag is wegens te weinig deelnemers geannuleerd!

De organisatie doet onderzoek naar de mogelijkheid voor het verplaatsen van het evenement naar 2020.

Wanneer:    Afgelast!
Tijd:           
Waar:           De Twentse Zorgcentra
Locatie:       Losserhof
                     Oldenzaalsestraat 134
                     7581 PW
                     Losser
Kosten:       €75,- p.p.
                     Gratis voor donateurs
Voor wie:    Gedragsdeskundigen die 
                     betrokken zijn of
                     geïnteresseerd zijn in de
                     doelgroep mensen met EMB
Door wie:    Plafform EMG i.s.m. de
                     Twentse Zorgcentra en     
                     Kenniskringen van
                     Gedragsdeskundigen
                     Nederland

Contactgegevens organisatie:
Mia Nijland
Platform EMG                                 
Tel. 06 2367 9393
info@platformemg.nl

Diana Koeleman
Twentse Zorgcentra
Tel. 06 1398 9094
diana.koeleman@detwentsezorgcentra.nl

Het Platform EMG organiseert jaarlijks in samenwerking met een zorgorganisatie, de landelijke ‘gedragsdeskundigendag’. Dit jaar vindt deze dag plaats op vrijdag 22 november 2019 bij De Twentse Zorgcentra in Losser. We zijn blij dat zij dit jaar gastorganisatie wil zijn, de locatie beschikbaar stelt en haar medewerking verleent aan deze dag.

De collegiale kennisdag met als thema: ‘Wetenschap en praktijk in beeld’ is bedoeld voor gedragsdeskundigen en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de doelgroep mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Het doel is om elkaar te informeren over wetenschappelijk onderzoek en nieuwe  inzichten uit de wetenschap en praktijk, deze te delen en te bespreken ten behoeve van  de praktijk. Gedragsdeskundigen uit het hele land kunnen hier in dialoog met elkaar en daarbij kennis halen én brengen.

Naast een plenaire lezing in de ochtend zijn er daarna drie kennisrondes van ieder een uur, in subgroepen van 10- 15 personen. In elke ronde zijn verschillende themasessies, verzorgd door wetenschappers en praktijkdeskundigen. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor één sessie per ronde. Er is ook een tafel aanwezig waar aanwezigen hun kennis kunnen delen middels flyers, brochures of andere documentatie

Graag tot dan!

Het programma

09.00 uur                                    Inloop en koffie/thee en netwerken

10.00 uur                                    Welkom vanuit de gastorganisatie door
                                                     Diana Koeleman

                                                     Adviseur leren en ontwikkelen
                                                     De Twentse Zorgcentra

10.10 uur                                    Wetenschap en praktijk in beeld:
                                                     Een korte schets van ontwikkelingen waaronder de
                                                     resultaten
‘EMB in het Vizier'

                                                     Mia Nijland
                                                     Coördinator Platform EMG

10.30 uur – 11.15 uur              Plenaire lezing

11.30 uur – 12.30 uur              Kennisronde 1

12.30 uur – 13.30 uur              Lunch

13.30 uur – 14.30 uur              Kennisronde 2

14.30 uur – 15.00 uur              Pauze

15.00 uur – 16.00 uur              Kennisronde 3

16.15 uur                                    Nog even napraten onder het genot van een drankje

Lezingen en presentaties

Bekijk hieronder de informatie over de plenaire lezing en de presentaties.

Plenaire lezing

Kwaliteit van leven bij mensen met EMB
door Marga Nieuwenhuijse van Stichting Omega en Amsterdam UMC

Bij goede kwaliteit van leven signaleren persoonlijk begeleiders o.a. ontwikkelingsmogelijkheden, contact, stabiele gezondheid en invloed hebben op de omgeving. Als geen goede kwaliteit benoemen zij o.a. weinig emotie zien, discomfort, pijn, overmatig veel slapen en geen contact. PB-ers realiseren zich goed dat mensen met EMB totaal afhankelijk zijn van hun omgeving en dat kan bij hunzelf gevoelens van falen, frustratie en machteloosheid oproepen. Wat hun helpt is methodisch werken, trainingen en begrip vanuit hun management.

EMB pijn app

door Helen Korving, promovendus Vrije Universiteit

De EMB Pijn App is bedoeld als hulpmiddel. Als er bij iemand met EMB een verandering in gedrag wordt waargenomen, kan dat vele oorzaken hebben. Pijn is er één van. Het gebruiken van een objectief middel (de EMB Pijn App) door een observerende ouder/begeleider kan dan inzicht geven over pijn als mogelijke oorzaak van het gedrag. Ook kan het gebruikt worden als er getwijfeld wordt of de huisarts bezocht moet worden, of niet.

Beweging en EMB

door Leontien Bossink van de Rijksuniversiteit Groningen en 's Heerenloo

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven richt zich op de bewegingsgerichte ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking, met specifieke aandacht voor personen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB). Het onderzoek laat zien hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor de rol en het gedrag van zorgprofessionals. Verder is het van belang in een trainingsprogramma strategieën op te nemen om de fysieke en sociale omgeving in een organisatorische context te veranderen.

Wegingskader onvrijwillige zorg

door Luciënne Heerkens en Sara Nijs van Tilburg University

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is steeds meer aandacht voor eigen regie. Dit komt ook tot uiting in recente wet- en regelgeving, zoals het VN-verdrag dat in 2016 in Nederland in werking is getreden en de Wet zorg en dwang die 1 januari 2020 wordt ingevoerd.

Als reactie op moeilijk verstaanbaar gedrag van personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) wordt vaak onvrijwillige zorg toegepast. Naar aanleiding van de Wet zorg en dwang werd het wegingskader ontwikkeld. Deze online webtool ondersteunt teams om alternatieven voor onvrijwillige zorg te zoeken en het perspectief van de persoon met een beperking hierin mee te nemen.

Waaraan meedoen en waarbij horen?

door Gustaaf Bos van Amsterdam UMC en VUmc Metamedica

In de workshop gaan we in gesprek over ervaren mogelijkheden en moeilijkheden m.b.t. inclusie en participatie van mensen met een ernstige meervoudige beperking. We doen dit om samen te verkennen hoe een visie op ‘meedoen en erbij horen’ handen en voeten zou kunnen krijgen tussen concrete mensen, ieder in zijn/haar eigen context.   

Ervaren problemen van professionals

door Suzanne Jansen van de Rijksuniversiteit Groningen en 's Heerenloo

Onderzoek over de ervaren problemen van professionals in de ondersteuning van mensen met EMB dat het Expertisecentrum EMB in samenwerking met de Rijksuniversiteit van Groningen heeft uitgevoerd. Zorgprofessionals spelen een cruciale rol in de levens van mensen met EMB. De kwaliteit van de ondersteuning die zij bieden is gerelateerd aan de kwaliteit van leven van deze mensen. Echter, de ondersteuning van mensen met EMB is niet makkelijk en zorgprofessionals ervaren hierin problemen. In dit onderzoek is gekeken welke problemen zorgprofessionals ervaren op verschillende domeinen. Meer kennis over dit onderwerp is belangrijk omdat het kan leiden tot een beter beeld van wat nodig is voor zorgprofessionals om mensen met EMB zo goed mogelijk te ondersteunen.