Lezingen en workshops van 2019

Hieronder ziet u een overzicht van lezingen en workshops. Nog niet alle informatie over de workshops is beschikbaar. Houdt deze website in de gaten voor de updates.

Plenair programma:

 1. Inleiding ‘Slaap en actigrafie’:
  Mini Slaaples
  Door Tejo Hylkema

 2. Lezing
  Door Gert-Jan de Haas
  (neuropsycholoog & musicus)

 3. Lezing Slaap, EMB, epilepsie en ‘integrative medicine’
  Door Els Peeters
  (kinderneuroloog Haga ziekenhuis Den Haag)

Kennismarkt:

Een overzicht van stands die aanwezig zullen zijn:

 • Apneu stichting
 • Somnox slaaprobot
 • Aroma therapie
 • Barry Emons
 • Sherpa digilab

Slaap, wat heb je er aan?

Door Gert-Jan de Haas

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de werking van de hersenen en de samenhang tussen slaap en het (neuro)cognitief en sociaal-emotioneel functioneren bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. De mogelijke consequenties voor gedragsmatige interventies bij slaapproblemen worden tevens besproken.

Workshops

 • Haptotherapie en slaap  
  Yvonne Govers
 • Complementaire zorg en slaap                             
  Tejo Hylkema
 • Slaaphygiëne, meer dan een schoon bed
  Marianne van den Doel
  Linda Walgemoet
 • Technologische innovatie en slaap                   
  Peter Boneschansker
  Esther Zweden
 • 'Een verschil van dag en nacht': van slaapprobleem naar comfort in de nacht       
  Harry Broekhuizen
  Anja Doornveld
  Sylvia Loos
  Sandra van der AA
  Moeder van Wanda
 • Anders kijken, anders roosteren
  Angelique Aelbrecht
  Pia van Liere
  Herco Elbertsen
 • Nacht en dag in evenwicht

  Vincent de Backker
  Ineke van Achterbergh
  Irma Nijhof
  Petra Sloot 

 • Monitoring in de nacht (ethische dilemma’s)
  Sylvia Loos 
  Mia Nijland
 • Als slapen zeer doet
  Liesbeth van Dam
 • Licht en donker
  Karin van Rijn
Bekijk hieronder de inhoud van de workshops

Haptotherapie en slaap

Door Yvonne Govers

Doel van deze workshop is om te kijken wat je zelf kunt doen om iemand meer tot rust te krijgen door jezelf als instrument in te zetten. Voorbeelden zijn: door zelf meer in je lijf te zakken kun je de ander meenemen naar meer rust in het lijf. Hoe laat je het lijntje los, zonder dat de ander zich verlaten voelt en rustig kan gaan slapen. Het belang van de dag rustig opstarten en aandachtig afsluiten.

Door middel van een casus is er korte uitleg over haptonomie, haptotherapie en inzet van het team rond de cliënt. Daarna gaan we vooral praktisch aan de slag, zodat je meteen op je werk kunt gaan oefenen. Hoe zorg je voor je eigen regulatie en van daar uit voor die van de ander. Je handen spelen daarin een belangrijke rol; via je handen laat je jezelf voelen en kun je veel overdragen.

Complementaire zorg en slaap

Door Tejo Hylkema
Verplegingswetenschapper, slaapexpert en docent verpleging bij
Nyx zorg voor slaap en Avans Hoge school

Voor mensen met een EMB is dé oplossing voor een slaapprobleem zelden zo maar te vinden. Sterker nog, het vereist speurwerk en een continu uitproberen wat de slaap kan verbeteren. Iedereen weet dat slaapmedicatie niet (altijd) de juiste oplossing is, maar wát werkt dan wel?

In deze workshop bekijken we diverse soorten ándere mogelijkheden die je ook in zou kunnen zetten om slaap te verbeteren; de zogenaamde complementaire interventies. Wat houdt dit, hoe kan dit helpen bij slaapproblemen en vooral wat kun je hier zélf mee doen?

Slaaphygiëne,
meer dan een schoon bed

Door Marianne van den Doel en Linda Walgemoet
Ergotherapeuten Cordaan en 's Heerenloo

In deze workshop leer je te kijken naar allerlei factoren (overdag en ’s nachts) die het slaap/waakritme  kunnen beïnvloeden. Je leert wat we verstaan onder slaaphygiene en waarom het zo belangrijk is.

 Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan licht, activering, bedrituelen. Het hulpmiddel dat hierbij wordt gebruikt is de beslisboom slaaphygiëne van Cordaan. 

Na afloop kunnen jullie het hulpmiddel meenemen. Ook krijg je praktische tips hoe je direct zelf aanpassingen kan doen om de slaap van iemand te verbeteren.

Technologische innovatie en slaap

Door Peter Boneschansker en Esther van Zweden

Innovatieve producten die het onderzoek en behandelen van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking kunnen verbeteren of ondersteunen.

Sinds korte tijd is er vanuit de verstandelijk gehandicapten zorg aandacht voor de slaapproblemen van de cliënten. Veel slaapteams staan nog in de kinderschoenen, maar de ontwikkelingen in de markt lopen, er door de snel veranderende technische mogelijkheden, ver op vooruit. Daarnaast zijn we ook nog aan het zoeken welke ontwikkelingen bruikbaar en valide zijn voor onze cliënten.

Meerdere van deze innovatieve producten zullen tijdens deze workshop aan bod komen.

'Een verschil van dag en nacht'
Van slaapprobleem naar comfort in de nacht

Door Harry Dijkhuizen (Barry Emons), Anja Doornveld (GZ-Psycholoog) met medewerking van Sandra van der AA en de moeder van Wanda

En dan weet je het; deze vrouw heeft een ernstig slaapprobleem. Maar wat doe je dan? En waar begin je?

In deze workshop vertellen we gezamenlijk het verhaal van Wanda, een vrouw met een ernstig slaapprobleem. Een slaapprobleem dat, zo ontdekten we, bestond uit meerdere kleinere en grotere problemen, die tezamen leidden tot wakkere en bange nachten. Een verhaal waarin we kleine stappen zetten met soms grote resultaten. En andersom. Door Wanda's nachten te veranderen, veranderden we haar leven. We delen met jullie wat we hebben gedaan en hoe we hebben gekeken, opdat jullie horen wat mogelijk is als je kennis en kunde met elkaar deelt. 

Het verhaal van Wanda wordt verteld door haar moeder, begeleidster, gedragsdeskundige, ergotherapeut, beddenspecialist en slaapteam-adviseur. 

Anders kijken, anders roosteren

Door Angelique Aelbrecht (begeleider D), Pia van Liere (teammanager) en Herco Elbertsen (gedragsdeskundige)
Sherpa

“Van bedtijd  cliënt aanpassen aan dienstrooster naar dienstrooster aanpassen aan bedtijd  cliënt! Hoe doe je dat?”

Wat als je weet dat de manier waarop we roosteren niet gezond is voor de cliënt? Dat iemand uren wakker ligt, omdat hij of zij gewoon nog niet moe (genoeg) is bij het naar bed brengen…. maar vroeg naar bed moet, omdat onze diensten nu eenmaal stoppen om een bepaalde tijd? Dan heb je een uitdaging én een klus te klaren! En dat is precies wat de mensen van de Waverstraat hebben gedaan; zij hebben met elkaar de roosters aangepast aan de bedtijden van de cliënten. Hun moto hierbij? Wat moet, dat moet!

In deze workshop vertellen zij jullie wat zij hebben gedaan, welke mogelijkheden en obstakels zij hierbij tegen gekomen zijn en vooral ook wat de winst voor iedereen is geweest!

Nacht en dag in evenwicht

Door Vincent de Backker, Ineke van Achterbergh, Irma Nijhof
en Petra Sloot 

Monitoring in de nacht
(ethische dilemma’s)

Door Mia Nijland (Platform EMG) en Sylvia Loos (Sherpa)

Als slapen zeer doet

Door Sylvia Loos

Om lekker te kunnen slapen is het van belang dat iemand geen pijn heeft. Voor de persoon met een ernstige meervoudige beperking is dit nét zo belangrijk! Pijn zorgt voor verhoogde stress en alertheid waardoor men niet in kan slapen of door kan slapen. Het is daarom belangrijk om pijn te kunnen signaleren. Tevens is het van belang mogelijke oorzaken van pijngedrag /distress niet alleen op lichamelijk gebied te zoeken, maar ook  te kijken naar andere oorzaken zoals houding  Bijvoorbeeld wil de persoon anders liggen), interne prikkels (heeft hij dorst, is het te warm) en externe prikkels (is de omgeving te druk).

Pijnsignaleren bij Mensen met een EMB blijkt vaak lastiger, omdat zij  pijn op non-verbale wijze uiten. Je kunt hen niet zomaar vragen of zij pijn hebben of waar het pijn doet. Het is aan de mensen in de omgeving om hier op de juiste manier naar te kijken! En hoe kijk je nu op die juiste manier dan? Waar moet je allemaal op letten en hoe kijk je naar pijn in de nacht?

In deze workshop leren we de verschillende pijnmeetinstrumenten en hun toepassingsmogelijkheden. We laten zien hoe belangrijk het is om een juiste interpretatie van pijn en ongemak te kunnen doen om de juiste interventies op de juiste tijden in te zetten. Daarnaast tonen we hoe makkelijk de nachten “vergeten” worden in de pijnsignalering en/of pijnbestrijding. Wat betekent het voor iemand als de nacht gevuld is met pijn en slapeloosheid…

Het belang van licht en donker voor de slaap

Door Karin van Rijn

In deze workshop wordt uitgelegd hoe gezonde slaap eruit ziet.

Welke processen spelen een rol bij slaap? Onze biologische klok reguleert ons slaap-waak ritme. Wat is het belang van licht en donker om een goed slaap-waak ritme te hebben? Hoe kun je hier in de dagelijkse leefomstandigheden van een cliënt rekening mee houden? Wat kun je doen als mensen geen lichtwaarneming meer hebben om toch zo goed mogelijk een ritme vast te houden.

Keer terug naar de algeme informatie of meld je aan!